Menu
Your Cart

Noteikumi un nosacījumi


PAR MOBIUS UN ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM


Reģistrētais SIA Mobius ofiss (turpmāk tekstā – Mobius), atrodas adresē: Elizabetes iela 69-10, Rīga, LV-1050, Latvija. Internetveikals MOBIUS LUXURY ONLINE STORE pieder un to rediģē uzņēmums Mobius (turpmāk tekstā – Mobius).

Ar šiem Noteikumiem tiek reglamentēta mūsu internetveikala Mobius Lxury Store (turpmāk tekstā “Internetveikals”) izmantošana. Šo Lietošanas noteikumu ietvaros ar terminu Mobius (kā arī “mēs”, “mums/mūs” un “mūsu”) tiek saprasts mūsu galvenais ofiss Mobius, kurš atrodas augstāk norādītajā atrašanās vietā.

Lūdzam pirms Internetveikala lietošanas uzsākšanas rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem. Izmantojot Internetveikalu, Jūs izsakāt savu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, Jums netiek ļauts izmantot Internetveikalu.

ŠO LIETOŠANAS NOTEIKUMU ATJAUNOŠANA

Laiku pa laikam mēs varam veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos, tāpēc, lūdzu, regulāri tos pārlūkojiet, lai būtu informēts par izmaiņām. Šo Lietošanas noteikumu aktuālā versija vienmēr ir pieejama Internetveikalā. Šo Lietošanas noteikumu jebkura jauna versija stājas spēkā un sāk regulēt Internetveikala lietošanu un Jūsu attiecības ar mums no to publicēšanas brīža. Turpinot izmantot Internetveikalu, Jūs piekrītat ievērot visus tādus jauninājumus un izmaiņas.

MATERIĀLU IZMANTOŠANA INTERNETVEIKALĀ

Mobius izveidoja internetveikalu, lai sniegtu informāciju par uzņēmumu un produkciju Jūsu privātai izmantošanai. Neskatoties uz ievērojamiem centieniem, kas ieguldīti, lai Mobius produkcijas attēli, kuri ir publicēti Internetveikalā, atbilstu oriģinālajai produkcijai pēc to krāsas, dizaina, stila utt., salīdzinot attēlus ar oriģinālo produktu, var tikt konstatētas nelielas novirzes, neprecizitātes un/vai atšķirības. Tas var būt saistīts, piemēram, ar tehniskajiem aspektiem, tādiem kā Jūsu interneta pārlūka vai datora uzstādījumi. Attiecīgi, Mobius nevar uzņemties atbildību par jebkurām šķietamām atšķirībām staro produkcijas attēlu, kas izvietots Internetveikalā, un oriģinālajiem produktiem. Mēs ļoti rekomendējam Jums apmeklēt kādu no mūsu veikaliem, pirms veikt pirkumu tiešsaistē vai pa tālruni.

Jums ir tiesības lejupielādēt vienu elektronisko kopiju vai izdrukāt vienu materiāla kopiju, kas Jums tiek sniegta caur Internetveikalu, privātai, nekomerciālai lietošanai tikai iepazīšanās, personīgiem vai saimnieciskiem mērķiem ar nosacījumu, ka paziņojumi par tiesībām, jo īpaši paziņojumi par intelektuālā īpašuma tiesībām, piemēram, autortiesības ©, preču zīmes ™, tiks saglabāti un netiek mainīti vai izdzēsti. Ja nav norādīts citādi, Jums ir jāuztver, ka viss, ko Jūs redzat vai lasāt Internetveikalā (piemēram, attēli, fotogrāfijas, ieskaitot jebkādas sejas, kas attēlotas fotogrāfijās, ilustrācijas, ikonas, teksti, videoklipi, mūzika, drukāti un citi materiāli) (turpmāk tekstā – “Mobius materiāli”), ir aizsargāts ar likumu, tādu kā autortiesības, tiesību akti, kas aizsargā rūpniecisko dizainu un preču zīmes, kā arī starptautisko nolīgumu un vietējo tiesību aktu noteikumi visā pasaulē.

Jums nav tiesību pārdot, pavairot, izplatīt, ziņot, modificēt, demonstrēt, publiski veikt, ziņot vai jebkādā citā veidā izveidot atvasinātus vai sekundārus darbus, pamatojoties uz Mobius materiāliem vai to izmantošanu publiskiem vai komerciāliem mērķiem. Turklāt, Mobius materiālus ir aizliegts demonstrēt vai apmainīties ar tiem jebkuros citos Internetveikalos, datora tīmekļa vidē vai jebkurās citās digitālajās Platformās, neatkarīgi no mērķa. Gadījumā, ja tiek pārkāpts jebkurš no šiem Lietošanas noteikumu punktiem, Jūsu atļauja Mobius materiālu izmantošanai tiek automātiski pārtraukta, bet jebkuras Mobius materiālu kopijas ir nekavējoties jāiznīcina. Jebkura nesankcionēta Mobius materiālu izmantošana var pārkāpt autortiesības, tiesību aktus par preču zīmēm, likumdošanu par personas datu aizsardzību un reklāmu, kā arī normatīvos tiesību aktus un likumu par sakariem.

INFORMĀCIJA UN ZIŅAS, KO JŪS SNIEDZAT PĒC SAVAS INICIATĪVAS

Šī nodaļa attiecas uz ziņojumiem, kas tiek nosūtīti uz Mobius. Tā neattiecas uz Mobius personīgās informācijas sniegšanu saistībā ar klientu pieprasījumiem, pakalpojumu lietošanu vai produkcijas iegādi pa tālruni vai caur Internetveikalu. Tādu ziņu sniegšanu regulē noteikumi Konfidencialitātes politikā.

Jebkuras ziņas un materiāli, ko Jūs sniedzat Mobius pēc pašu iniciatīvas caur Internetveikalu vai sociālajiem tīkliem, elektroniskajā pastā vai citā veidā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar to, jebkuri dati, jautājumi vai atbildes, komentāri, priekšlikumi utt., Mobius vērtēs kā nekonfidenciālus un neaizsargājamus datus. Nosūtot ziņu uz Mobius, Jūs automātiski sniedzat Mobius globālu, bezatlīdzības neekskluzīvu licenci šādas ziņas (ziņu) izmantošanai, pavairošanai, izmainīšanai, publicēšanai, rediģēšanai, tulkošanai, izplatīšanai, attēlošanai vai demonstrēšanai gan atsevišķi, gan kā daļu no citiem darbiem, jebkurā formā un izmantojot jebkurus līdzekļus vai tehnoloģijas, kas ir zināmi uz šo brīdi vai secīgi izstrādāti, kā arī šādu tiesību nodošanai jebkurai personai. Viss, ko Jūs sniedzat, Mobius var tikt izmantots jebkuriem mērķiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar to, lai pavairotu, atklātu, pārraidītu, publicētu, translētu vai publicētu vietnē, vai produkcijas izstrādei, izgatavošanai un reklamēšanai, izmantojot šādu informāciju.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Šīs sadaļas noteikumi attiecas uz Internetveikalu, bet ne uz produktiem, kurus var pārdot tiešsaistē vai pa tālruni kādā no mūsu vietējiem vai reģionālajiem tirgiem..

Mobius cenšas nodrošināt sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu. Tomēr Mobius negarantē un nepaziņo, ka Mobius materiāli ir precīzi un nesatur kļūdas vai ka Mobius materiālu izmantošana nepārkāps trešo personu tiesības.

Mobius negarantē, ka Internetveikala vai Mobius materiālu funkcionālās un/vai tehniskās daļas nesatur kļūdas vai ka Internetveikals, Mobius materiāli vai serveri, no kuriem tiem tiek nodrošināta piekļuve, nesatur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus. Gadījumā, ja Internetveikala vai Mobius materiālu izmantošanas rezultātā rodas nepieciešamība pēc tehniskās apkopes vai īpašuma, materiālu, aprīkojuma, datu vai citu elementu nomaiņas, Mobius, neuzņemas atbildību par attiecīgajiem izdevumiem. Neierobežojot augstāk minēto, viss, kas atrodas Internetveikalā, tiek sniegts Jums “KĀ IR” UN “PĒC PIEEJAMĪBAS” UN, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS, BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, NETIEŠĀM LIETOŠANAS DERĪGUMA GARANTIJĀM, APMIERINOŠANAS KVALITĀTES, DERĪGUMA KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM, SAPRĀTĪGAS APRŪPES VAI PRASMJU PAKĀPES VAI JEBKĀDU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANAS. Mobius un tā piegādātāji nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz Mobius materiāliem, programmnodrošinājumu, grafiskiem datiem un saitēm, kā arī attiecībā uz Internetveikala lietošanas rezultātiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamās tiesības, Mobius neuzņemas atbildību par jebkāda veida netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies no Internetveikalā pieejamās informācijas izmantošanas vai saistībā ar to, kā arī neuzņemas atbildību saistībā ar jebkādiem ekspluatācijas iespēju zaudējumiem, darbu apturēšanu vai informācijas zaudēšanu, neatkarīgi no prasības formas, vai tā ir līgums vai nodarījums (ieskaitot nolaidību) vai citos iemeslos, pat ja Mobius zināja par šādu zaudējumu iespējamību.

Lūdzu ņemiet vērā, ka atsevišķās jurisdikcijās likumdošana par patērētāju tiesību aizsardzību var nepieļaut noteiktus izņēmumus vai garantiju ierobežojumus, vai atbildības ierobežojumus, kā rezultātā atsevišķi no augstāk norādītajiem ierobežojumiem un izņēmumiem var netikt piemēroti.

PAKALPOJUMU UN CENU GROZĪJUMI

Mēs paziņojam, ka mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs paturam sev tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai izbeigt vietnes darbību (vai jebkuru daļu vai saturu).

Mēs neesam atbildīgi pret jums vai kādu trešo personu par jebkurām izmaiņām, cenu izmaiņām, pakalpojuma apturēšanu vai pārtraukšanu.

PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI

Atsevišķi produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai caur interneta vietni. Šie produkti vai pakalpojumi var būt ierobežotā daudzumā un tiem piemērojama atgriešana vai apmaiņa tikai saskaņā ar mūsu Atgriešanas politiku.

Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu, ierobežot mūsu produktu vai Pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā konkrētā gadījumā. Mēs paturam sev tiesības ierobežot jebkuru produktu vai pakalpojumu skaitu, ko mēs piedāvājam. Visi produktu apraksti vai produkta cenas veidošanās var tikt mainīta jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam sev tiesības pārtraukt jebkura produkta darbību jebkurā laikā. Jebkurš piedāvājums jebkuram produktam vai pakalpojumam, kas ir izteikts šajā vietnē, ir spēkā neesošs, ja tas ir aizliegts.

Mēs paturam sev tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, kuru Jūs veicat pie mums. Mēs varam, pēc pašu ieskatiem, ierobežot vai izmainīt preču skaitu veiktajā pasūtījumā uz cilvēku/ģimeni/pasūtījumu. Šie ierobežojumi var sevī ietvert pasūtījumus, kas veikti ar vienu un to pašu klienta kontu, ar to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumus, kuros izmantota viena un tā pati faktūrrēķina un/vai piegādes adrese. Gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas pasūtījumā vai pasūtījums tiek atcelts, mēs varam censties Jūs par to informēt, sazinoties ar elektroniskā pasta adreses un/vai maksājumu adreses/tālruņa numura starpniecību, kas norādīts pasūtījuma veikšanas brīdī. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu domām, ir veikuši dīleri, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnu un precīzu informāciju par pirkumu un rēķinu visiem pirkumiem, kas izdarīti mūsu veikalā. Jūs piekrītat operatīvi atjaunot savu kontu un citu informāciju, ieskaitot elektroniskā pasta adresi vai kredītkaršu numurs un derīguma termiņa beigu datumus, lai mēs varētu veikt savas transakcijas un sazināties ar Jums nepieciešamības gadījumā.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, iepazīstieties ar mūsu Atmaksas politiku.

PREČU ZĪMJU APZĪMĒŠANA

Kopumā visas preču zīmes, logotipi un apkalpošanas zīmes (visas kopā – “Tirdzniecības zīmes”), kuras ir sniegtas Internetveikalā – tās ir tirdzniecības zīmes, kuru izmantošanas tiesības Mobius ir piešķīrušas trešās personas ar licences līgumu. Tirdzniecības zīmes ir intelektuālais īpašums, un tās ir reģistrētas to īpašniekiem. Nekas Internetveikalā nevar tikt interpretēts kā tāds, kas netieši vai citādi sniedz jebkādu licenci preču zīmju lietošanai bez Mobius vai trešās personas, kurai pieder preču zīme, iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Neatļauta jebkādas preču zīmes izmantošana, kas uzrādīta Interneta veikalā, vai jebkurš cits saturs, kas parādīts Interneta veikalā, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts šajos Noteikumos, ir stingri aizliegts.

AUTORTIESĪBU PAZIŅOJUMS

Viss platformas saturs (ieskaitot Mobius materiālus) ir aizsargāts ar autortiesībām (Copyright © Mobius) vai Mobius nodrošina to lietošanu saskaņā ar licences līgumu. Visas tiesības ir aizsargātas. Skatiet sadaļu augstāk par Materiālu izmantošanu, kuri izvietoti Internetveikalā.

SAĪSNES

Internetveikals var saturēt saīsnes uz citām vietnēm vai platformām, kuras pārvalda trešās personas, nesaistītas ar Mobius. Jebkuru saišu iekļaušana šādās trešo personu vietnēs nenozīmē šo vietņu Mobius atbalstu. Mobius nav izpētījis visu vietņu saturu, uz kurām tiek piedāvātas saīsnes, nav atbildīgs par trešo pušu lapu vai citu vietņu saturu vai precizitāti, kas saistītas ar jebkuru platformu saitēm. Jebkura saites atvēršana uz trešo pušu lapām vai trešo pušu vietnēm tiek veikta uz Jūsu pašu risku.

Mobius neatļauj pāreju ar saīsni uz savu Internetveikalu no citu pušu platformām bez savas tieši izteiktas, iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

LIETOŠANAS APTURĒŠANA UN PĀRTRAUKŠANA

Jūs piekrītat tam, ka Mobius ir tiesības pārtraukt vai apturēt Jūsu piekļuvi un mūsu Internetveikala lietošanu, ja Mobius pamatoti pieņem, ka Jūs esat pārkāpuši šos Lietošanas noteikumus vai esat rīkojušies pretrunā ar noteikumu domu, vai pārkāpuši Mobius tiesības vai jebkuras trešās personas tiesības, brīdinot par to Jūs vai bez brīdinājuma. Jūs piekrītat tam, ka Mobius ir tiesības mainīt vai pārtraukt Internetveikala darbību, brīdinot par to Jūs vai bez brīdinājuma. Jūs piekrītat tam, ka Mobius nav atbildīgs Jūsu priekšā vai jebkuru trešo pušu priekšā šādu izmaiņu rezultātā vai darbības pārtraukšanas rezultātā. Sadaļu “Atbildības ierobežojums” un “Vispārīgie noteikumi” noteikumi paliek spēkā pēc šo Lietošanas noteikumu izbeigšanas.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Ja nav norādīts citādi, informācija un materiāli, kas izvietoti Internetveikalā, ir sniegti tikai Mobius produkcijas un pakalpojumu reklamēšanai, bet noteiktos gadījumos – lai, izmantojot dažādus veidus, izvietotu produkciju pārdošanai. Mobius negarantē Mobius Materiālu atbilstību vai pieejamību visās pasaules valstīs. Jūs esat atbildīgs par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu, ņemot vērā, ka dažām personām vai dažās valstīs var būt nelikumīgi izmantot Mobius materiālus.

Ja kāda sadaļa vai daļa no sadaļas šajos Lietošanas noteikumos ir atzīta par nelikumīgu, nederīgu vai neizpildāmu, tad tāda sadaļa vai daļa no sadaļas tiek uzskatīta par izslēgtu no šiem Lietošanas noteikumiem, tai pat laikā likumiskums, derīgums un darbības spēks visām pārējām Lietošanas noteikumu sadaļām nekādā veidā netiek aizskarts, ja spēkā esošās piemērojamās likumdošanas prasības nepieprasa citādi.

Šie Lietošanas noteikumi ir pilns vienošanās teksts starp Jums un mums attiecībā uz Internetveikala lietošanu, un tie aizvieto un anulē jebkuras iepriekšējas vienošanās, vienošanās projektus, līgumus, saistības vai jebkāda veida iepriekšējas līgumu slēgšanas, kas noslēgti starp pusēm mutiskā vai rakstiskā formā saistībā ar līguma priekšmetu.

Mobius atteikums no tiesībām saistībā ar jebkuru šo Lietošanas noteikumu sadaļas pārkāpšanu nevar tikt interpretēts kā atteikums no tiesībām saistībā ar jebkuriem citiem vai izrietošiem pārkāpumiem.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN PIEKRITĪBA

Šie Lietošanas noteikumi tiek reglamentēti un pakļauti interpretācijai saskaņā ar Latvijas likumiem, neņemot vērā likumu kolīziju noteikumus. Jebkuri strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai saistībā ar tiem, ieskaitot to spēkā esamību, nederīgumu, pārkāpumu vai izbeigšanu, tiek nodotas izskatīšanai tiesā vai šķīrējtiesā saskaņā ar norādītajiem Lietošanas noteikumiem. Ja Latvijas likumdošana atšķiras no patērētāju aizsardzības tiesību aktu obligātajiem noteikumiem jūsu valstī, mēs nodrošināsim Jums līdzīgu aizsardzību.

KONTAKTI

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šiem Lietošanas noteikumiem vai vispār par jebkādiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums zemāk norādītajā adresē. Jūs varat arī izmantot šo adresi, lai saņemtu kopiju par mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem.

SIA Mobius

Adrese: Elizabetes iela 69-10, Rīga, LV-1050, Latvija.

Elektroniskā pasta adrese: online@mobius-luxury.eu

Kontakttālrunis: + 371 27900800